კარბონ ეკო იქს პი ეს

ექსტრუზირებული პოლისტირინი “იქს პი ესი” Carbon ECO თბოსაიზოლაციო პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია პოლისტიროლის ექსტრუზირების მეთოდით გაზისმაგვარი ორთქლწარმომქმნელისა და ტქენოლოგიური დანამატების დამატებით.
„იქს პი ესი“ Carbon ECO გამოიყენება სამოქალაქო და კოტეჯურ მშენებლობაში, საძირკველბის, გადახურვების, იატაკებისა და ფასადების თბოსაიზოლაციო სისტემებში.
სისქე 20-120მ ფარგლებში
სიგრძე 1000-2400*მ ფარგლებში
სიგანე 580-600*მ ფარგლებში

Primagroup - სამშენებლო მასალები - © 2018