პროფნასტილი

განიერი პროფილი:
სიგანე 1.16
დაფარვა 1.1
სსიგრძეში 2 მ და 2 მეტრის ზევით.

ვვიწრო პროფილი სიგანე 0.92 დაფარვა 0.86 სიგრძე 2 da 2 მეტრის ზევით სისქეში 0.25-დან 0.55-მდე

Primagroup - სამშენებლო მასალები - © 2018