• alt

  თვითწებვადი ლენტა Nicoband DUO

  გამოიყენება
  ასბესტის შიფერზე, კრამიტზე, თუნუქზე, შეღებილ თუნუქზე, მინაზე, მეტლაზსა და კაფელზე, ფანერაზე, კინაზე და სხვა.

 • alt

  თვითწებვადი ლენტა Nicoband inside

  Nicoband INSIDE გამოიყენება შიდა სამუშაოებისთვის.

თვითწებვადი ლენტა

თვითწებვადი ლენტა სადრენაჟე მემბრანისათვის.
10x10 სმ

Primagroup - სამშენებლო მასალები - © 2018