ფურცვლოვანი

სიგანე 1.25
სიგრძე - 2 მეტრი და ზევით.
სიგანე 1 მეტრი.
სისქე: 0.25-დან 0.55-მდე. .

Primagroup - სამშენებლო მასალები - © 2018