ტექნოფასად დეკოკრი

ტექნოაკუსტიკი არის არაალებადი, გიდროფობიზირებული თბო და ხმის საიზოლაციო მინერალური (მთის ქანის ბაზალტი) ბამბის ფილები. მისი ბოჭკოების სპეციფიური განლაგება უზრუნველყოფს მაღალ ხმის საიზოლაციო მახასიათებლებს. მაღალი ფიზიკო-მექნიკური მაჩვენებლები უზრუნველყოფს პროდუქციის საიმედოობას ვერტიკალურ კონსტრუქციებში 50 წლამდე გარანტიით.
ტექნაკუსტიკის ფილები რეკომენდირებულია, გამოყენებულ იქნას ხმის ჩამხშობად კარკასულ ტიხრებში. შეკიდულ ჭერებში.

Primagroup - სამშენებლო მასალები - © 2018