ტექნო აკუსტიკი

ტექნოაკუსტიკი არის არაალებადი, გიდროფობიზირებული თბო და ხმის საიზოლაციო მინერალური (მთის ქანის ბაზალტი) ბამბის ფილები. მისი ბოჭკოების სპეციფიური განლაგება უზრუნველყოფს მაღალ ხმის საიზოლაციო მახასიათებლებს. მაღალი ფიზიკო-მექანიკური მაჩვენებლები უზრუნველყოფს პროდუქციის საიმედოობას ვერტიკალურ კონსტრუქციებში 50 წლამდე გარანტიით.
ფილები უნდა დასაწყობდეს შეფუთულ მდგომარეობაში ზომების მიხედვით. მთელი დასაწყობების პერიოდის განმავლობაში ფილები უნდა იქნეს დაცული ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან.

Primagroup - სამშენებლო მასალები - © 2018